ปราสาทสัจธรรม
เที่ยวชมโบราณสถาน

ปราสาทสัจธรรม พัทยา

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงามด้านการออกแบบที่มีคุณค่า ทางด้านจิตใจ และ การดำรงชีวิตที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พร้อมทั้งยังมีความสวยงามที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก ปราสาทสัจธรรม พัทยา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงาม ของการออกแบบที่มีลายละเอียดเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังมีการสอดแทรกแนวคิดในการดำรงชีวิตที่งดงามเป็นอย่างมาก และ สามารถนำไปเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ปราสาทสัจธรรม พัทยา ปราสาทไม้ที่มีความงดงามทั้งด้านจิตใจ และ ข้อคิด

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ปราสาทสัจธรรม

สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรม ที่มีส่วนประกอบเป็นไม้โดยส่วนใหญ่ ที่มีการนำเอามาแกะสลัก เป็นรูปลายต่าง ๆ ที่มีแนวคิดที่มีทั้งจินตนาการ และ ให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีมาก

หากเพื่อน ๆ นั้นที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวชม แสงดถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีสถานที่ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากด้วย สถานที่นี้ก็ถือได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นอย่างมาก หากเพื่อน ๆ นั้นได้ลองมาเที่ยวชมกัน เพื่อนจะต่อจิตใจ

ปราสาทสัจธรรม

สถาปัตยกรรม ที่มีการเล่าเรื่องความเป็นมา ของศาสนา อารยธรรมอันดีงามพรอ้มทั้งยังมีการแกะสลักไม้เป็นรูปองค์เทพที่เรานั้นได้มีการนับถือกันอย่างมาก อีกด้วย เรียกได้ว่างานแกะสลักแต่ล่ะชิ้นนั้น ล้วนแล้วมีการใส่ใจลายละเอียดที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก จนทำให้ออกมากลาย เป้นงานแกะสลักที่มีความสมบูรณ์ อีกด้วย

โดยแต่ล่ะจุด ในสถานที่แห่งนี้ ล้วนแล้วแต่มีงานแกะสลักที่มีที่มาที่ไป ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทวดา ช้างเอราวัณ พระพรหมสี่หน้า ที่มีการสอดแทรกความคิดไว้ เป็นพรหมวิหาร 4 ที่มี พ่อ แม่ ครูอาจารย์ เจ้านาย พระมหากษัตริย์ ที่มีความคิดด้วยคำว่า ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนอารยธรรมที่ดีงาม

ปราสาทสัจธรรม

การแกะสลักไม้นี้ มากรนำไม้หลากหลายพันธุ์ มาใช้ในการแกะสลัก มีทั้งไม้ตะเคียน ไม่สัก ไม่ประดู่ ไม่มะค่า แต่ล่ะไม้นั้นมีเนยื้อไม้ และ ความละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ล่ะชนิดของไม้นั้นมีความสวยงามของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสี ทั้งเนื้อ และ ความละเอียด

ยิ่งเมื่อเรานั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามแล้ว จะต้องหลงใหลไปกับงานแกะสลักที่มีความสวยงาม เป็นอย่างมากแน่นอน พรอ้มทั้งยังให้ความรู้สึกที่น่าทึ่ง ด้วยงานแกะสลักที่มีความละเอียดอ่อนเป้นอย่างมาก

เวลา เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น.

ค่าเข้าชม : คนไทย และ ชาวต่างชาติ 500 บาท / เด็ก 250 บาท

แนำนอีกหนึ่งสถานที่ท่อเงที่ยว : สะพานมอญ จังหวัดกาญจนบุรี 

You may also like...