วัดอรุณราชวราราม
Blogging เที่ยวชมโบราณสถาน

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดจะมาพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวชมความสวยงาม ของงานสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงที่มีความสวยงาม น้ำตกที่มีความสวยงามด้านธรรมชาติ

ด้านการก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามอีกทั้งยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย ไม่ว่านักท่องเที่ยง ทั้งไทและต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวชม สถานที่แห่งนี้ก็ต้องพูดได้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุด

อีกทั้งยังมีความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย เรามาเริ่มทำความรู้จักสถานที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารมหลวงที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

วัดแจ้ง

เดิมทีวักแห่วนี้มีความเป็นมาที่ยาวนาน ในสมัยก่อนชาวบ้านก็จะเรียกกันว่า “ วัดแจ้ง ” หรือ “ วันอรุณ ” นั่นเอง เป็นวัดที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่ได้ชื่อมาว่าวัดแจ้ง เพราะมหากษัตริย์ของเรานั้น พระเจ้าตากสินมหาราช นั้นได้ทำศึกสงครามได้สำเร็จ

วัดอรุณราชวราราม

และกลับมาในยามรุ่งเช้าพอดี จึงเป็นที่มาของคำว่า วัดแจ้ง ชาวบ้านว่ากันว่าเมื่อก่อนนั้นเรียกว่า วัดมะกอก แต่ก้มีคนที่ขัดแย้งถึงสาเหตุของชื่อว่า วัดแจ้งไว้ว่า ไม่ได้เป็นเพราะพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำศึกและกลับมายามรุ่งเช้า แต่ชื่อนี้นั่นได้ถูกตั้งมาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้ว 

ในสถานที่แห่งนี้ยังมี ก็ได้มีศิลปกรรมที่เด่นสง่า สวยงาม มีการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือดีมาก ชื่อว่าพระปรางใหญ่วัดอรุณ มีการประกอบด้วย

ภายในนั้นมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  และรอบ 4 ทิศ มีพระปรางค์องเล็ก 4 องค์ อีกทั้งยังมี ซุ้ม 4 ซุ้ม มีพระนารายณ์อวตารที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ยอดปรางนั้นมีเพพนมนรสิงห์ปราบยักษ์

วัดอรุณราชวราราม

โดยวัดอรุณนั้นได้มีการบรูณะโดยตลอดมาให้มีความสวยงาม และคงความเป็นวัฒนธรรมที่มีความสวยงามอยู่เสมอมา เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดี

มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้กราบไหว้กัน ด้วยเป็นวัดที่สวยงามเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

วัดแจ้ง

ดังในเรื่องของความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม นักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ก็ต่างชื่นชมความสวยงามเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะต่างชาติ

หรือคนไทยก็ต้องหลงใหลไปกับควาสวยงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน แต่ในการมาเที่ยวชมนั้นก็ควรจะแต่งกายสุภาพ เพื่อให้เกียรติสถานที่แห่งนี้อีกทั้งควรระมัดระวังได้การเดินขึ้นบันได เพราในบางจุดก็มีความชันเป็นอย่างมาก

พิกัด : 34 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา เปิด ปิด : 08.00 – 17.30 น.

สนับสนุนโดย : GCLUB

You may also like...